Malul Sayılmayan Gaziye 684 Sayılı KHK Uyarınca Maaş Bağlanmasına Dair İdare Mahkemesi Kararı

Terörle mücadele operasyonunda soğuktan ayak parmaklarını kaybeden davacı 684 sayılı KHK’ya göre gazi sayılmak için dilekçe vermiş ancak SGK talebini reddetmiştir. Açılan davada hastaneye sevk edilen davacının 6. dereceden malul olduğu tespit edilmiş ve gazilik maaşı bağlanmasına karar verilmiştir.  T.C.ANKARA18. İDARE MAHKEMESİESAS NO : 2022/1939KARAR NO : 2023/312 DAVACI : VEKİLİ  DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ :  DAVANIN […]

Kamulaştırma Davaları

Mülkiyet hakkı, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde hem de Anayasamızda güvence altına alınan temel haklardandır. Devlete düşen görev kişilerin mülkiyet hakkını korumaktır. Ancak kamulaştırma ya da eski adıyla istimlak, bireyin mülkiyet hakkının istisnalarındandır. A. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, kamu kurumlarının yani esasen devletin özel mülkiyete tabi olan taşınmazlara, kaynak ve irtifaklara kamu menfaati gereği el koymasıdır. El koyulan taşınmazın bedeli ilgili kamu […]

Erlerin Vazife Malullüğü Davaları

Vazife Malulü Nedir?  Erlerin vazife malullüğü konusuna dair akla gelen tüm soruları bu makalemizde cevaplandıracağız. Öncelikle vazife malulü ne demek onu açıklayalım. Vazife malulü görevinden kaynaklı olarak yaralanan ve vazifesini yapamayacak duruma gelen kişidir. Vazife Malulü, vazifesini yapmakta iken yaralanan kamu görevlilerine verilen isimdir. Bu kişiler asker, polis, öğretmen, memur olabilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları kamu hizmeti esnasında yaralanan kişileri vazife […]

Vazife Maluliyeti

Vazife Malulü Nedir? Malul kelimesi, sakatlık, hastalık, vücut veya organ fonksiyonlarının kısmen veya tamamen kaybı anlamını taşır. Vazife ise kamu hizmeti icra edenlerin yaptığı işe verilen isimdir. İşte bu iki kavram bir araya geldiğinde yani bir kişi kamu hizmeti yaparken kalıcı sağlık problemlerine maruz kalırsa vazife malulü olur. Ancak bir kişinin vazife malulü olup olmadığının tespiti biz dizi kanun ve […]

Gazilik

Gazilik Nedir? Gazi kelimesini günlük yaşamda çokça kullanmaktayız. Ancak bu yazımızda günlük kullanımın aksine hukuki olarak gazillik kavramını ele alacağız. Gazilik, devletin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli asker kişilerin görevlerinden ötürü yaralanmaları ile kazandıkları statüdür.  “Gazi nedir?” sorusunun cevabını verebilmek için ilk olarak kamu hizmetinin ne olduğunu açıklamalıyız. Çünkü bir bir kamu görevlisinin görevi dışında yaralanması gazilik kapsamında sayılmaz. […]