Kira Hukuku Davaları

A. Kira Sözleşmesi Nedir? Borçlar Kanunu’nun 299’uncu maddesinde tanımı yapılan kira sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, rızai ve süreklilik arz eden bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmelerinde, kiraya veren bir şeyin (taşınmazın) kullanımını yahut kullanmayla birlikte o şeyden yararlanmayı kiracıya bırakmayı üstlenmektedir. Kiracı ise kiraya verenin edimine karşılık olarak kararlaştırdıkları kira bedelini ödemeyi taahhüt etmektedir. Kira sözleşmelerinde şekil şartı bulunmamaktadır. […]