Tüketici Tarafından Açılacak Menfi Tespit Davası

Tüketici Kimdir? Bu yazımızda tüketiciler tarafından açılacak menfi tespit davalarını ele alacağız. Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Günlük yaşamda ticari olmayan alış-verişlerimizin pek çoğu tüketici işlemidir. Ticaret veya mesleki faaliyet kapsamında hareket eden kişi ve kuruluşlarla tüketici arasındaki eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler gibi her türlü sözleşme ve hukuki […]