Temyiz Aşamasında Etkin Pişmanlık

Fetö üyeliği davalarında istinaf veya temyiz aşamasında etkin pişmanlık dilekçesi verilmesi durumunda Yargıtay tarafından karar bozulmaktadır.  Bu konudaki güncel Yargıtay 3. Dairesinin kararı şu şekildedir; 3. Ceza Dairesi         2022/27547 E.  ,  2022/5380 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi :Ceza Dairesiİlk Derece Mahkemesi : Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.09.2019 tarih ve 2019/157-2019/403 sayılı kararıSuç : Silahlı terör örgütüne üye olmaHüküm : […]

FETÖ Okulunda Çalışma Emsal Karar

Yargıtay’a Göre FETÖ Okullarında 2004- 2015 Yılları Arasında Öğretmen Olarak Çalışmaktan İbaret Eylem Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçunu Oluşturmaz. 3. Ceza Dairesi         2022/28572 E.  ,  2022/5099 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ceza DairesiBölge adliye mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;Vicdani kanının […]