Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Ankara Barosu